Preskočiť na obsah

Plánujeme výstavbu novej materskej škôlky

Zverejnené 1.7.2024.

Kategória

Vážení občania,

jedným z mnohých pripravovaných projektov je výstavba novej materskej škôlky v našej obci za pomoci výzvy MŠVV s nulovou spoluúčasťou obce v prípade schválenia žiadosti. Hlavným dôvodom pre vybudovanie novej MŠ bolo energetické zníženie nákladov na prevádzku škôlky, nakoľko súčasná škôlka nie je majetkom obce a teda obec nemôže investovať do zateplenia pôvodnej MŠ. Na projekte sa začalo pracovať v januári minulého roka, kde sme vysúťažili projektanta, ktorý nám následne pripravil štúdiu, projektovú dokumentáciu vrátane inžinieringu. Momentálne máme za sebou územné konanie a naša obec podala žiadosť o stavebné povolenie. Paralelne sme ukončili verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela a nasleduje podpis zmluvy medzi obcou a zhotoviteľom diela. Po podpise zmluvy sa podáva žiadosť o poskytnutie dotácie na MŠVV, kde sa rozhodne či nám budú poskytnuté finančné prostriedky. Držte nám palce!