Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Krásnovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 22.5.2024

Začiatok účinnosti 22.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 508,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Seleziánov 1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda č. 24/42/054/62 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Dátum podpísania 22.5.2024

Začiatok účinnosti 22.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 900,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nálepkova 47, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 43787304

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.5.2024

Začiatok účinnosti 20.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ Obec Krásnovce

Dodávateľ - Sídlo , 072 01 Krásnovce

Dodávateľ - IČO 00325368

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 20.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151742

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ Nadácia EPH

Dodávateľ - Sídlo Plátennícka 2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 42412871

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ Disig, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Záhradnícka 151 , 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35975946

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 8.4.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ UPSVaR Michalovce

Dodávateľ - Sídlo Seleziánov 1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Dohode 24/42/054/62 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v obci podľa §54 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum podpísania 7.3.2024

Začiatok účinnosti 7.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.3.2024

Začiatok účinnosti 7.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ Lenka Hujdičová

Dodávateľ - Sídlo Žakarovská 7, 056 01 Gelnica

Dodávateľ - IČO 46285792

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.10.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ Obec Krásnovce

Dodávateľ - Sídlo , 072 01 Krásnovce

Dodávateľ - IČO 00325368

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.10.2023

Začiatok účinnosti 25.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ Obec Krásnovce

Dodávateľ - Sídlo , 072 01 Krásnovce

Dodávateľ - IČO 00325368

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Krásnovce

Objednávateľ - Sídlo Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce

Objednávateľ - IČO 00325368

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy