Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Košický

Okres

Michalovce

Región

Zemplínsky

Počet obyvateľov

629

Rozloha

463 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1403

Súčasnosť

V súčasnosti je v obci zastúpené aj súkromné podnikanie v obchode, v službách a na úseku poľnohospodárstva.

Nezastupiteľné miesto v kultúrnom živote obce majú každoročne konajúce sa spoločenské udalosti, ktoré už majú svoju tradíciu sú to: Stavanie mája, Hurá prázdniny, Futbalový turnaj O pohár starostu obce, Uvítanie detí do života, MDD v materskej škole, Strieborné večery – stretnutie dôchodcov, Vianočné stretnutie, Vítanie Nového roka, zájazd do Poľska a ďalšie.

I napriek tomu, že v našej obci nie je vybudovaný žiadny chrám, zastúpenie tu má rímsko aj gréckokatolícka cirkev, pravoslávna, evanjelická a reformovaná cirkev.

Vzhľadom k tomu, že naša obec sa nachádza v blízkosti okresného mesta Michalovce, je záujem zo strany mladých rodín o výstavbu nových rodinných domov v lokalite Dolné záhumienky, ktorá bola vytvorená pre tento účel, ale aj v iných častiach obce.

Obecné symboly

V minulosti obecná samospráva nevyhnutne potrebovala na zhotovovanie obecných pečatí vlastné pečatidlo. Z Krásnoviec poznáme odtlačok okrúhleho pečatného typária z roku 1836, ktorý bol uložený v Krajinskom archíve v Budapešti. Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky schválila začiatkom mája 2003 nasledujúce obecné symboly:

Erb obce
Pečať obce
Vlajka obce

Tie predstavujú trojicu najvýznamnejších obecných symbolov, od ktorých možno odvodiť ďalšie – zástavu, koruhvu, krátku zástavu, znakovú zástavu a štandardu starostu obce. Teraz uvedieme odborný heraldický opis erbu Krásnoviec: v modrom štíte pod strieborným položeným a prevráteným kosákom so zlatou rukoväťou strieborné odvrátené radlice – lemeš a sklonené obrátené čerieslo – sprevádzané po bokoch striebornou ľavošikmou sekerou na zlatom porisku a zlatou sklonenou čižmárskou žehličkou. Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/8), modrej (1/8), žltej (1/8), bielej (2/8), modrej (1/8) a žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.