Preskočiť na obsah

Chystáme pre vás AED

Zverejnené 18.6.2024.

Kategória

Poslanci NR SR v priebehu prerokovávania vládnej novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve pridali nový čl. II, ktorým sa novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“). Táto novela bola publikovaná pod č. 285/2023 Z. z.

Podľa nového § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, je povinná zabezpečiť, aby bol na verejne prístupnom mieste v obci dostupný aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor; na každých ďalších 5 000 obyvateľov obce zabezpečí, aby bol dostupný ďalší funkčný automatický externý defibrilátor.

Preto sa aj naša obec rozhodla, že do konca tohto roku zabezpečí automatický externý defibrilátor v skratke AED, ktorý sme zakúpili za podpory dotácie MF SR.