Preskočiť na obsah

VZN KSK 4-2023 ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnku č.5-2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj