Preskočiť na obsah

VZN č1-2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti