Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady