Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č1-2013 o miestnej dani z nehnuteľností