Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani z nehnuteľností