Preskočiť na obsah

Vybudovanie nových autobusových zastávok v našej obci

Zverejnené 28.3.2024.

Kategória

Našej obci sa podarilo získať finančný príspevok od MFSR na vybudovanie dvoch nových moderných autobusových zastávok v antracitovej farbe vrátane prednej steny, ktorá si nájde svoje využitie najmä v nepriaznivom počasí. Zastávky sú zhotovené z oceľovej konštrukcie so žiarovým zinkovaním pre ochranu pred koróziou. Výplne zastávky sú z kaleného bezpečnostného pieskovaného skla. Zastávka má integrovaný strešný žľab, ktorým sa odvádza voda na pravú aj ľavú stranu. V jednom prípade sa jednalo o výmenu za drevenú autobusovú zastávku, ktorá už bola v nevyhovujúcom stave a v druhom prípade o vybudovanie autobusovej zastávky na novom mieste v centre našej obce. Primárnym cieľom tohto projektu je zaistenie dopravnej obslužnosti obce, zlepšenie dopravnej infraštruktúry a dosiahnutie prepojenosti vidieckych sídiel s mestami. Realizácia projektu priniesla zlepšenie kvality miestnej infraštruktúry v obci a v neposlednom rade zlepšila aj vizuálny charakter obce.