Preskočiť na obsah

Rozšírenie siete verejného osvetlenia v našej obci

Zverejnené 28.3.2024.

Kategória

S podporou nadácie EPH, MFSR a vlastným dofinancovaním sa nám podarilo rozšíriť verejné osvetlenie pomocou moderných a ekologických LED svietidiel na doteraz neosvetlenom úseku našej obce a to konkrétne na spojnici ulíc Barovej a Obchodnej. Správne osvetlenie zvyšuje bezpečnosť, zatraktívňuje večernú atmosféru a celkovo prispieva k energetickej a ekonomickej úspore prevádzkových nákladov samosprávy. Funkčné, estetické a kvalitné verejné osvetlenie je základným predpokladom pre bezpečný a inkluzívny verejný priestor. Nehovoríme tu pritom iba o dopravnej bezpečnosti, či bezpečnom pohybe verejným priestorom, ale taktiež o spriehľadňovaní verejného priestoru ako takého, čo napomáha vo vytváraní dobrého pocitu z našej obce a prispieva k pohodliu užívateľov verejných priestorov.