Preskočiť na obsah

Modernizácia vykurovania Obecného úradu

Zverejnené 19.4.2024.

Kategória

Vážení občania,

minulý týždeň sa začala modernizácia vykurovania Obecného úradu za podpory dotácie z ministerstva financii SR. Menili sa pôvodné gamatky, ktoré boli jediným zdrojom vykurovania na Obecnom úrade v kancelárii starostu obce a administratívnej kancelárii za moderný kondenzačný kotol značky BOSCH v kombinácii s vykurovacími telesami teda radiátormi. Vykurovacie telesá boli umietnené do administratívnej kancelárie, kancelárie starostu obce, WC a chodby. Úspešná realizácia projektu so sebou prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti. Prejaví sa to najmä v znížení spotreby primárnej energie na vykurovanie, znížení produkcie CO2 do ovzdušia a v konečnom dôsledku v znížení nákladov na zabezpečenie prevádzky budovy.