Preskočiť na obsah

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krásnovce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

Zverejnené 29.9.2023.